• Vainajan kuljettaminen ulkomaille

  Miten toimin, jos läheiseni joka ei ole suomalainen, kuolee Suomessa.

  Eri maiden kulttuureissa ja uskonnoissa kuolemaan liittyy hyvin paljon erilaisia tapoja ja perinteitä. Tärkeintä onkin, että keskusteluyhteys toimii eri maissa olevien läheisten välillä ja asioista sovitaan yhdessä. Usein vainajan ruumis haluttaisiin siirtää kotimaahansa haudattavaksi synnyinmaan kulttuurin mukaisesti. Tärkeää on kuitenkin jo alkuvaiheessa käydä keskustelu eri vaihtoehdoista, mahdollisuuksista ja läheisten toiveista hautaamiseen liittyen. Luonnollisesti vainajan oma tahto on myös huomioitava, jos hän on asian suhteen eläissään jotain ilmaissut. Kustannusten jako on usein syytä käydä läheisten kesken etukäteen läpi.

  Ulkomaille lähetettävän vainajan kuolemansyyselvitys tapahtuu Suomen lainsäädännön mukaan, riippumatta vainajan kansalaisuudesta tai hautaamispaikasta. Kuolemansyyn tutkinta täytyy olla tehtynä ennen kuin vainajaa voidaan ulkomaille lähettää. Lisäksi vainajalle pitää olla hautauslupa, jonka kuolemanselvityksen tehnyt lääkäri kirjoittaa. Varsinainen kuolintodistus usein valmistuu vasta myöhemmin, joskus siihen saattaa mennä kuukausia.

  Tuhkataanko Suomessa vai lähetetäänkö vainaja sinkkiarkussa toiseen maahan?

  Edullisin ja vaivattomin tapa on sopia läheisten kesken tuhkaamisesta Suomessa ja tuhkauurnan lähettämisestä vainajan kotimaahan. Tällöin Suomessa voidaan järjestää vainajalle siunaus/saattotilaisuus joko suomalaisten tai synnyinmaan perinteiden mukaisesti. On myös mahdollista, että vainaja tuhkataan ilman tilaisuuksia ja varsinaiset hautajaiset pidetään synnyinmaassa, kun tuhkauurna on saapunut.

  Tuhkan kuljettaminen toiseen maahan on teknisesti ja ”byrokraattisesti” huomattavasti helpompaa ja sen vuoksi kustannuksiltaan myös huomattavasti edullisempaa. Edullisimmillaan tuhkauurnan kuljetus maksaa 200-400 euroa. Mikäli omaisia on matkustamassa Suomesta kohdemaahan, on mahdollista kuljettaa uurna myös käsimatkatavarana. Tämä on kuitenkin hyvä varmistaa suoraan lentoyhtiöltä.

  Mikäli vainajan ruumis halutaan siirtää toiseen maahan, on syytä alkuvaiheessa jo tiedostaa kustannukset jotka kuljetuksesta syntyvät. Usein kustannukset nousevat 5000 euroon ja ylikin. Jotta vainaja voitaisiin siirtää toiseen maahan, kannattaa ensin tarkistaa onko Suomen valtion ja kohdemaan välillä konsulisopimuksia, joissa vainajan siirtotapoihin otetaan kantaa. Vainajan siirtoa varten hautaustoimisto hankkii arkun ja sinkkiarkun sekä lentoyhtiön vaatiman kuljetus laatikon. Moniin maihin vainajia kuljetettaessa vainaja myös palsamoidaan. Vainajan pukemisen ja arkkuun laiton jälkeen arkku sinetöidään viranomaisvalvonnassa.

  Siirrettäessä vainajan ruumista toiseen maahan tarvitaan lisäksi seuraavat dokumentit. Passi (usein mitätöitynä), suomalainen kuolintodistus, suomalainen hautauslupa, todistus tarttuvista taudeista, palsamointitodistus, ruumiinkuljetuslupa, kuljetus sopimus sekä tarvittavat todistukset maksujen suorittamisesta. Lisäksi usein kaikki dokumentit joudutaan käännättämään kohdemaan kielelle.

  Onko vainajan ruumiin kuljettaminen kaikkialle mahdollista?

  Periaatteessa kyllä, mutta se ei ole aina mielekästä. Kuljetus tulisi nykykäytäntöjen mukaan tapahtua aika nopeasti eikä esim. merikuljetusta ole mielekästä aina käyttää. Vaikka Suomesta on erinomaiset lentoyhteydet eri puolille maailmaa, eivät kaikki lentoyhtiöt kuljeta vainajia lainkaan. Lisäksi lentoyhtiöiden käyttämät konetyypit asettavat maksimi painorajoja ja mittoja kuljetuslaatikoille.

  Vainajaa ulkomaille siirrettäessä kannattaa mahdollisimman pian olla yhteydessä osaavaan hautaustoimistoon, sillä järjestelyt ottavat ammattilaisiltakin jonkin verran aikaa.

  Helsinki 11.12.2017 Juha Kumara, Hautaustoimisto Bieder